Декларация на основание чл. 183, ал. 5, т. 2 от ДОПК

Декларация на основание член 183, алинея 5, точка 2 от данъчно-процесуалния кодекс на Република България се попълва когато имате задължения към държавата, които не можете да погасите на този етап и се нуждаете от разсрочено погасяване. Подробности точно в кои случаи ще ви трябва такъв документ можете да научите като изтеглите бланка и инструкции pdf и doc как се попълва декларацията от тук – Download

Подобни документи: