Декларация образец №1 данни за осигурено лице

Това е безплатен образец 1 на декларация за данни за осигурено лице. Декларацията се попълва от счетоводител или лично от физическото лице. В него се съдържат данните за осигуреното лице.

Изтеглете декларацията и указания за попълване и подаване pdf и doc – Download

Подобни документи: