Декларация образец №3 – данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет

Образец на декларация номер 1 която се попълва от лица, осигурени от бюджета на Република България. Такива лица, които нямат възможност да се трудят или са възпрепятствани от здравословни проблеми или други причини се осигуряват от държавата по закон. За целта трябва да се попълни декларация образец 3.

Указания и самата декларация можете да изтеглите от тук във формат doc и pdf – Download

Подобни документи: