Декларация образец №5 – Авансово внесени социални и здравни осигуровки

Декларация образец 5 за авансово внесени социални осигуровки. Ако сте внесли авансово осигуровките си ще трябва да попълните декларация образец 5.

Можете да изтеглите образеца тук – Download

Подобни документи: