Декларация образец №6 – Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ

Декларация образец 6 и указания за попълване и подаване на данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от закона за данъците върху доходите на физически лица. Декларацията се попълва от всички физически лица, които получават пари над минималната работна заплата. Изтеглете образеца и инструкции как да попълните декларацията от тук – Download

Подобни документи: