Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот

Декларация по чл.14 от ЗМДТ – закона за местните данъци и такси. Ако сте притежател на недвижим имот ще трябва да попълните данъчна декларация по член 14 за в която се вписват характеристиките на имота и се указва имената на лицето, което дължи данък за съответния имот.

Пълна документация и указания можете да изтеглите от тук pdf и doc – Download

Подобни документи: