Декларация по чл. 142, ал.5 от ДОПК за деклариране от страна на платците на доходи

Тази декларация се попълва хора, които извършват дейност на територията на република България, но не са граждани на държавата. Ако сте юридическо или физическо лице, което плаща данъци на територията на нашата държава ще трябва да попълните декларация по чл. 142, ал. 5 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Може да изтеглите декларацията и указания за попълване във формат doc и pdf от тук – Download

Подобни документи: