Декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

Всеки, които използва работници за извършване на определена дейност е длъжен да попълни декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Декларацията се попълва от работодателя и чрез нея се удостоверява, че предложените условия на труд са съгласно закона.

Бланка на декларацията, приложенията и указания за попълване във формат pdf и doc можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: