Декларация по чл. 17, ал. 1 за дължимия данък върху недвижим имот – ЗМДТ

Това е бланка на декларацията по чл. 17, ал 1 от ЗМДТ за попълване на дължимия данък върху вашия недвижим имот. Чрез тази декларация се определя стойността на данъка спрямо няколко критерии. Изтеглете декларацията заедно със инструкции как се попълва от тук – Download

Подобни документи: