Декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ

Данъчна декларация по член 17, алинея 1 от закона за местните данъци и такси, за дължимия данък върху недвижими имоти. Недвижимата собственост се облага от данък, които трябва да заплатите в местната служба за данъци и такси. Предимно се намира във сградата на общината, където сте вие. Бланка на декларацията и указания как да я попълните можете да изтеглите от тук pdf или doc – Download

Подобни документи: