Декларация по чл. 219, ал. 3 от ЗКПО – закона за хазарта

Годишна данъчна декларация по член 219, алинея 3 от закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на закона за хазарта. Пълен комплект документи и бланки, които трябва да попълните и подадете, както и указания за попълване можете да изтеглите от тук pdf и doc – Download

 

 

Подобни документи: