Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК

Декларация по чл. 264, ал 1 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс) за прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти. Такава декларация се попълва и при наследствен имот и т.н.

Можете да изтеглите декларацията и инструкции как да я попълните от тук – Download

Подобни документи: