Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущество

Данъчна декларация за облагане на данък при придобиване на имущество по член 49, алинея 3 от закона за местните данъци и такси. Ако сте придобили недвижимо имущество на определена стойност ще трябва да попълните данъчна декларация за него и да заплатите данък.

Декларацията и приложенията може да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: