Декларация по чл. 54, ал 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство

Тази декларация се попълва от собственици на пътни превозни средства с изключение на автомобили. В нея влизат всички останали моторни превозни средства с изключение на леки автомобили.

Можете да изтеглите декларацията и инструкции как се попълва pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: