Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Данъчна декларация по чл. 61н от закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък. Кои се облагат със патентен данък, както и важните дати за този данък можете да намерите като изтеглите декларацията и инструкциите за попълване в формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: