Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ

Образец на декларация по член 69 от Правилника за прилагане на закона за собственост и ползването на земеделски земи на Република България. Документа е сравнително лесен за попълване и подаване, а указанията за да направите това ще намерите като изтеглите самата декларация от тук – Download

Подобни документи: