Декларация по чл. 92 от ЗКПО за лица неизвършвали дейност през изминалата година

Това е декларация по чл. 92 от ЗКПО – закона за корпоративното подоходно облагане, която се попълва от лица неизвършвали дейност през изминалата година. Това ще рече, че ако нямате приходи отново ще трябва да го декларирате. Файла, които сме прикачили съдържа инструкции за попълване и подаване на декларацията в формат pdf или doc.

Можете да я изтеглите от тук – Download

Подобни документи: