Декларация по чл. 117 за притежание на куче

С тази декларация се удостоверява, че притежавате домашен любимец куче за което дължите данък по закона за местните данъци и такси. Информация как се попълва декларацията и къде се подава можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: