Декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО

Заявление и указания за попълване на декларация за парично обезщетение при раждане на дете, след неговото навършване на поне 6 месеца по член 50, алинея 7 от кодекса за социалното осигуряване. Тази декларация се попълва много лесно и чрез нея ще получите еднократна помощ. Можете да научите повече като изтеглите образеца във формат pdf или doc – Download

Подобни документи: