Декларация 6 бланка

Образец на декларация обр. 6 която се попълва за дължими вноски по чл. 42 от ЗДДФЛ. Можете да изтеглите указания за попълване, които са прикачени към самата декларация в един общ файл. Препоръчваме ви да се консултирате със счетоводител преди да подадете документа, за да не стане грешка. Можете да го изтеглите от тук – Download

Подобни документи: