Искане за издаване на удостоверение за местно лице за целите на прилагането на Директива 2003/48/ЕС

Образец на искане за издаване на удостоверение за местно лице за целите на прилагането на Директива 2003 номер 48 от ЕС. Тази директива е съставена, за да уреди въпроса с плащането на данъци от спестявания под формата на лихвени плащания. Бланка на искането, както и указания за нейното попълване ще намерите като изтеглите този документ – Download

Подобни документи: