Длъжностна характеристика домакин

Домакин е широко разпространено понятие за различни работни места като домакин в детска градина, склад, хотел, туристическа база и много други. Тук ще намерите примерна характеристика на работата и задълженията за подобни дейности, можете да ги преработите спрямо вашите изисквания и нужди. Документа можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: