Длъжностна характеристика – образец

Образец на бланка за изготвяне на длъжностна характеристика. Дължностната характеристика представлява уточняване на точните функции и задължения при определена длъжност. Лицето, което заема тази длъжност е задължено да изпълнява всички дейности които са определени в длъжностната характеристика.

Примерна бланка можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: