Длъжностна характеристика

Това е безплатна бланка за изготвяне на длъжностна характеристика, както и указания за попълване. Длъжностната характеристика определя конкретните задължения на лицето. Този документ е неизменна част от трудовия договор и е създаден с цел предотвратяване на злоупотреби от страна на работодателите или подчинените лица. Можете да изтеглите бланката от тук – Download

Подобни документи: