Договор за заем – образец

Образец за изготвяне на договор за паричен заем между физическо и юридическо лице. Договора се сключва в два екземпляра, един за получателя и един за отпускащия кредита. Бланка на договора във формат pdf и doc можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: