Договор за заместване в дълг

Стандартен договор за заместване в дълг и прехвърляне на задължения на трета страна. Чрез този договор ще можете да прехвърлите или закупите задълженията на физическо или юридическо лице. Договора е двустранен и се подписва и заверява от нотариус в противен случай няма да бъде валиден. Ако желаете да заместите в дълг, този документ ще ви свърши работа. Можете да го изтеглите във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: