Договор за поръчка – образец

Безплатен образец на договор за поръчка, както и същност на услуга. Договора е изцяло съобразен със интересите на двете страни и изискванията на Българското законодателство. Припомняме ви, че това е примерен образец на договора и ще трябва да го преработите за вашите нужди. Можете да изтеглите бланка във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: