Договор за стипендия – образец

Универсален договор за предоставяне на стипендия на ученик или социално слаб, желаещ да се учи. Ако сте фирма, която желае да поеме разноските по обучението на кадри, които после да вземете на работа при вас. Можете да сключите договор за спонсорство или отпускане на стипендия на дадено лице. Пълен текст на договора, както и указания за попълване ще намерите във формат pdf или doc тук – Download

Подобни документи: