Трудов договор за придобиване на професионална квалификация – образец

Образец на трудов договор за придобиване на професионална квалификация и обучение. Договора се сключва двустранно. Можете да изтеглите образец във формат pdf или doc, както и инструкции за редактиране – Download

Подобни документи: