Допълнително споразумение във връзка с изменението на възнаграждение

Образец за допълнително споразумение във връзка с изменението на възнаграждение по даден трудов договор. Това споразумение се сключва между работодател и работник и се подписва в два екземпляра. Чрез него може да промените определени условия по трудовия договор като възнаграждение, срок и статус.

Примерен образец изтеглете от тук – Download

Подобни документи: