Дружествен договор на ООД – Образец

Това е безплатна бланка за изготвяне на дружествен договор за ООД, която можете да използвате като шаблон за вашия договор. В него се съдържа цялата информация за регистрацията на фирмата, както и данни за съдружниците в дружеството. То служи и за устав на вашето ООД. Можете да изтеглите образец на документа във формат pdf и doc от тук – Download

Подобни документи: