Екотакси цени 2013

Във връзка с промените в цените на екотаксите, считано от 10.12.2012 година само три фирми са получили лиценз изваждане на сертификат за платена екотакса. Естествено цените вече са фиксирани и няма как да намерите екотакса за 30 лв. както преди.

Новите фиксирани цени са: 240 лв за МПС над 10 години, 230 лв за МПС до 5 години и 180 за нов автомобил.

Извода: ще трябва да плащате и цените не са ниски както преди, а някой си пълни гушата за сметка на Българските граждани.

Подобни документи: