Електронни дневници за Интрастат транзакции за 2012/2013

Това са образци на електронни дневници за Интрастат транзакции, които са валидни за 2012 и 2013 година и можете да ги използвате. Дневниците съдържат и указания за ползване като разбирането на това, как се работи с тях не е сложно. Документа, както и указанията можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: