Удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС

Приложение № 21 към чл. 109, ал. 2 от ППЗДДС за освобождаване от заплащане на ДДС. Ако сте дружество, което е регистрирано по ДДС и сте закупили техника за която искате да си върнете данъка добавена стойност е нужно да попълните удостоверение за освобождаване от задължение за плащане на ДДС. Образец на уведомлението можете да изтеглите във формат pdf и doc от тук – Download

Подобни документи: