Закон за данъците върху доходите на физическите лица – Брошура на НАП

Това е информационна брошура на НАП относно закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). В нея ще получите полезна информация за причините да съществува такъв данък, как се пресмята и кои лица трябва да го заплащат. Повече за самия закон ще научите като изтеглите брошурата от тук – Download

Подобни документи: