Закон за особените залози

Кои са особените залози и кога можем да говорим за такива се определя от закона. За целта бе изготвен специално и публикуван във държавен вестник. В него е описано, кои залози се водят като “особени” и какви правила трябва да се спазват в такива случаи.

Пълен текст от закона може да изтеглите тук – Download

Подобни документи: