Закон за потребителските кредити

Българската държава има специално изготвен закон за потребителския кредит, чиято цел е да гарантира и пази интересите на физически лица, които желаят да изтеглят кредит от банкова институция. Законът указва правилата, които трябва да се спазват от двете страни по договорите за кредит и т.н.

Можете да го изтеглите от тук – Download

Подобни документи: