Закон за публично предлагане на ценни книжа

Законът за търговията със ценни книжа е създаден в далечната 1999 година и неговата цел е да играе ролята на регулатор за публичното търгуване на ценни книжа на територията на Република България. Чрез този закон се указват всички стъпки, които трябва да предприемете ако желаете да продадете или закупите въпросните книжа.

Пълен текст на закона – Download

Подобни документи: