Закон за търговския регистър – Актуален

Законът за търговския регистър определя кои фирми и физически лица могат да се включват в търговския регистър и при какви условия. Какви са правата и задълженията на регистрираните лица и какви стъпки трябва да се предприемат за регистрация или дерегистрация.

Пълен текст от закона – Download

Подобни документи: