Искане за замяна на обезпечителна мярка

Образец за изготвяне на искане за замяна на обезпечителна мярка, който се подава в регионалната дирекция на НАП. Искането по по чл. 199 от ДОПК и в него трябва да попълните всичките си лични данни, както и на вашата фирма. Подробни указания как да направите това ще намерите в прикачения файл, като го изтеглите от тук – Download

Подобни документи: