Запис на заповед – образец

Запис на заповед представлява документ от категорията “ценни книжа”, който представлява документ за дълг от едно лице на друго. На практика в документа се определя сумата, която едно лице дължи на друго и какъв падеж (краен срок) за плащане има, освен ако не е посочено, че при заповед се изплаща сумата. Ако имате клауза “без протест” към вашата заповед си спестявате поне три съдебни инстанции в случай, че имате затруднение да съберете парите, които ви дължат. Образец на документа можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: