Заповед за временна структура на данъчната администрация

Тази заповед определя структурата на данъчната администрация. Определят се името, функциите, колко души да работят в администрацията и други. Целия документ можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: