Заповед за дисциплинарно наказание (предупреждение за уволнение)

Това е образец на заповед за налагане на дисциплинарно наказание или по-често наричано “предупреждение за уволнение”. Ако ваш работник е сгафил, но не желаете да го уволнявате на този етап, но все пак искате да го стреснете за да изпълнява по-съвестно задълженията си, можете да изготвите такава заповед. Не е нужно да го санкционирате още първия път с парични санкции, а само да го стреснете. Ако работник е уволнен след първо предупреждение с такава заповед, вие имате право да го уволните дисциплинарно. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: