Заповед за командировка в страната и чужбина – бланка

Това е примерен образец за издаване на заповед за командировка в страната или чужбина в зависимост от това, къде ще ходите. В документа се включва срока на командировката, както и други права като пътни, дневни и пари за текущи сметки като гориво и т.н. Към формуляра има и протокол за извършената работа, която трябва да декларирате след края на командировката пред вашия работодател. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: