Заповед за назначаване на длъжност държавен служител на основание чл. 9 ЗДСл

Държавните служители се назначават винаги със заповед на основание чл. 9 от закона за държавните служители. В него се описват правата, задълженията и други процедури и казуси за всеки, който работи на държавна работа. Това е безплатен образец на заповед за назначаване на работник на държавна работа. Можете да изтеглите бланка от тук – Download

Подобни документи: