Заповед за организиране на търг с явно наддаване за предоставяне на акцизни стоки

Това е примерен документ, който може да ви послужи като шаблон за изготвяне на заповед, за организиране на търг с явно наддаване. Тези търгове представляват наддаване при което, наддаващите директно обявяват цената или акциите, които са склонни да заплатят за съответната стока, имот или друго. Можете да изтеглите образеца от тук – Download

Подобни документи: