Заповед за увеличаване на заплата – бланка

Най-хубавата заповед, която можете да издадете на ваш работник е за увеличаване на заплатата. Тук ще намерите образец на документа, който трябва да се попълни от работодател и да се подпише от двете страни като в нея се определя процента увеличение. Можете да изтеглите формуляр на заповедта от тук – Download

Подобни документи: