Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

Образец на заповед за изпълнение на парично задължение по член 410 от гражданския процесуален кодекс (ГПК). Такива заповеди се използват когато задължено лице, не изпълнява своето задължение да изплаща сумата която е задължен към дадена институция. Например такива заповеди често се използват от топлофикация София, когато дадено лице не заплаща задълженията си. Можете да изтеглите бланка на документа от тук – Download

Подобни документи: