Заявление за достъп до обществена информация образец

Право на достъп до обществена информация има всеки гражданин, било то физическо или юридическо лице на територията на Република България. За целта ще трябва да попълните заявление в което да посочите информацията, която ви е нужна, трите ви имена и причината за да желаете конкретната информация. Повече за изискванията може да научите като изтеглите бланката pdf и doc от тук – Download

Подобни документи: