Заявление за напускане на страната по чл.40а, ал.1 от закона за здравното осигуряване

Когато напускате страната ще трябва да попълните заявление за напускане по чл. 40а, алинея 1 от ЗЗО – закона за здравното осигуряване. По този начин ще декларирате, че сте здравно осигуряване и имате право на безплатна медицинска помощ на територията на Европейския съюз. Всички осигурени лица, независимо в коя държава плащат своите здравни осигуровки, имат право на здравна помощ на територията на целия Евросъюз.

Можете да изтеглите бланка на декларацията и указания за попълване във формат pdf и doc – Download

Подобни документи: